Teaching Minority Literature: the Case of Trieste - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 83

Teaching Minority Literature: the Case of Trieste

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.83-93

Avtor: Ana Toroš

Ključne besede: Trst, Istra, manjšinska književnost, kolektivna travma, postmemorija, literarna imagologija

Povzetek: Pričujoči prispevek predstavlja smernice za poučevanje literature manjšine s tržaškega prostora na slovenskih in italijanskih srednjih šolah v Trstu. Predlagani model poučevanja je nastal na podlagi potrebe po novem pristopu do poučevanja književnosti zaradi etnično vse bolj heterogene populacije dijakov. Pri tem upošteva specifične dejavnike znotraj tržaškega literarnega sistema, ki vplivajo na produkcijo in recepcijo literature na Tržaškem, in sicer razburkano zgodovino tržaškega prostora tekom 20. stoletja ter posledično prisotnost različnih travmatičnih kolektivnih memorij in postmemorij na Tržaškem. Na podlagi teh danosti se novi model poučevanja opira na spominske študije in na literarno imagologijo. Pri delu z literarnimi besedili se odmika od nacionalno koncipirane literature v smeri regionalne literarne komparatistike.