Teaching in Plurilinguistic Environments with a Minority Language : Analysis of a Pre-service Training Project - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 80

Teaching in Plurilinguistic Environments with a Minority Language : Analysis of a Pre-service Training Project

Avtor: Zudič Antonič, Nives

Ključne besede: manjšinski jezik, italijanščina, Comenius 2.1, učitelji, usposabljanje učiteljev, model za usposabljanje učiteljev, večjezičnost