Students’ Perceptions of Remote Teaching and Learning: The Slovene Minority in Italy during the Pandemic Period of Covid-19 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 88

Students’ Perceptions of Remote Teaching and Learning: The Slovene Minority in Italy during the Pandemic Period of Covid-19

10.36144/RiG88.jun22.5-26

Avtor: Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič, Tina Štemberger

Ključne besede: učenje na daljavo, spletni pouk, karantena, covid-19, slovenska manjšina, Italija

Povzetek: V 2. obdobju karantene v Italiji (okt. '22–jun. '21) so se dijaki višjih srednjih šol ponovno soočili s poukom na daljavo. Medtem ko je veliko raziskav obravnavalo mnenja dijakov v prvem obdobju pandemije, je bilo v drugem obdobju podobnih raziskav veliko manj, zlasti v primeru dijakov slovenske manjšine v Italiji. Želeli smo raziskati (1) zadovoljstvo dijakov z učnimi metodami njihovih učiteljev pri poučevanju na daljavo in v razredu, (2) mnenje dijakov o glavnih razlikah med poukom matematike v razredu in na spletu in (3) ali so se ocene matematičnega znanja zaradi pandemije bistveno spremenile. Rezultati so pokazali, da so se ocene dijakov v obdobju karantene zvišale v primerjavi z njihovimi dosežki pred pandemijo. Dijaki so bili bolj zadovoljni z metodami poučevanja svojih učiteljev v razredu in so mnenja, da je poučevanje v razredu učinkovitejše. V šoli so bili tudi bolj motivirani in osredotočeni kot na spletu.