Strokovni simpozij dr. Ángela Piskernik (1886-1967), koroška slovenska botaničarka in naravovarstvenica - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 47

Strokovni simpozij dr. Ángela Piskernik (1886-1967), koroška slovenska botaničarka in naravovarstvenica

Avtor: Grafenauer, Danijel

Ključne besede: simpoziji, poročila, Angela Piskernik