Sredstva javnega obveščanja in narodne manjšine - Prispevek za okroglo mizo Narodnost - manjšina ali skupnost. - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Sredstva javnega obveščanja in narodne manjšine – Prispevek za okroglo mizo Narodnost – manjšina ali skupnost.

Avtor: Sau, Silvano

Ključne besede: narodne manjšine, množični mediji, pravna ureditev, Slovenija