Spremembe v številu in strukturi prebivalstva obmejnih območij SR Slovenije (v obdobju 1953—1981) - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Spremembe v številu in strukturi prebivalstva obmejnih območij SR Slovenije (v obdobju 1953—1981)

Avtor: Piry, Ivo