Spremembe etnične in migracijske ter izobrazbene strukture prebivalstva mestne občine Ljubljana – primerjava podatkov popisov 1991, 2002 in 2015 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 82

Spremembe etnične in migracijske ter izobrazbene strukture prebivalstva mestne občine Ljubljana – primerjava podatkov popisov 1991, 2002 in 2015

Avtor: Damir Josipovič

Ključne besede: etnična in narodna pripadnost, migracije, mestna občina Ljubljana, priseljenci, družbeno razslojevanje

Povzetek: V prispevku so s primerjavo podatkov popisov 1991, 2002 in 2015 analizirane spremembe etnične in migracijske ter izobrazbene strukture prebivalstva mestne občine Ljubljana. Ugotovljeno je, da klasična analiza podatkov o etničnosti, jeziku in veri v okviru popisa ni več mogoča, mogoča pa je podrobna analiza migracijskih procesov, iz katerih lahko posredno sklepamo tudi na spremembe v etnični strukturi prebivalstva. Namen prispevka je prikazati analitsko vrednost podatkov, zbranih z registrskim popisom 2015, na primer tudi pri ugotavljanju razlik v izobrazbi. Analiza je pokazala, da se je od zadnjega klasičnega popisa prebivalstvena struktura Ljubljane izrazito spremenila tako po migracijskih kot po socioekonomskih obeležjih in da je prišlo do vzporednih procesov gentrifikacije na eni strani in pavperizacije na drugi, slednja pa je zlasti značilna za priseljensko prebivalstvo.