Soodločanje narodnosti - pravni aspekti - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Soodločanje narodnosti – pravni aspekti

Avtor: Hajós, Ferenc