Sodobni regionalni problemi madžarske in italijanske narodnosti v procesih družbeno-ekonomske preobrazbe - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Sodobni regionalni problemi madžarske in italijanske narodnosti v procesih družbeno-ekonomske preobrazbe

Avtor: Klemenčič, Vladimir

Ključne besede: Slovenija, demogeografija, narodne manjšine, Italijani, Madžari