Sociodemografski pokazatelji povojnih popisov v 35 občinah Furlanije Julijske krajine, kjer živijo Slovenci - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Sociodemografski pokazatelji povojnih popisov v 35 občinah Furlanije Julijske krajine, kjer živijo Slovenci

Avtor: Stranj, Pavel