Socialnoekonomski vidik enakopravnosti narodnih manjšin v nekaterih predvsem evropskih državah - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Socialnoekonomski vidik enakopravnosti narodnih manjšin v nekaterih predvsem evropskih državah

Avtor: Ambrožič-Počkar, Marija

Povzetek: Referat z znanstvenega posvetovanja na temo: »Problemi razvijanja položaja in zaščite manjšin v sistemu OZN v luči jugoslovanskega osnutka deklaracije o pravicah narodnih, etničnih, jezikovnih In verskih manjšin, ki je bil na Brdu pri Kranju od 10.-11. decembra 1980. Referat se zavzema za to, da bi priznali in povrnili narodnim manjšinam delež v družbenoekonomskih gibanjih, kot so ga te manjšine imele pred začetkom procesa denacionalizacije. Med ukrepi za realizacijo tega cilja naj bi bila predvidena tudi dopolnilna pomoč.