Socialno ekonomski procesi na narodnostno mešanem območju v Prekmurju v okviru regionalnega razvoja Pomurja - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Socialno ekonomski procesi na narodnostno mešanem območju v Prekmurju v okviru regionalnega razvoja Pomurja

Avtor: Vilhar, Nada

Ključne besede: Slovenija, Prekmuije, regionalni razvoj, narodnostno mešano območje

Povzetek: Avtor v prispevku analizira socialno-ekonomski razvoj Pomurske regije in v njenem okviru narodnostno mešanega območja v Prekmurju potem, ko je SR Slovenija začela s sistemskim usmerjanjem skladnejšega regionalnega razvoja. Ker je bilo narodnostno mešano območje v Prekmuiju manj razvito in obmejno območje, je bilo deležno pozornosti pri pospeševanju gospodarskega razvoja kar s treh aspektov: narodnostne pomešanosti, obmejnosti in gospodarske nerazvitosti. Prav to pa je prispevalo k izboljšanju gospodarskih in socialnih razmer na narodnostno mešanem območju. Pozitivne tendence gospodarskega razvoja Pomuija se zlasti kažejo v rasti delovnih mest v industriji in šiijenju mreže krajev z industrijo. Na narodnostno mešanem območju v Prekmuiju so bili v preteklem obdobju vloženi veliki napori tudi v izboljšanje družbenega standarda.