Socially Engaged Older Adult Education on Refugees and Migrants: Documentaries on Role Model Refugees as an Innovative Strategy Leading towards an Inclusive Society - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 84

Socially Engaged Older Adult Education on Refugees and Migrants: Documentaries on Role Model Refugees as an Innovative Strategy Leading towards an Inclusive Society

DOI: 10.36144/RiG84.jun20.31-49

Avtor: Nives Ličen, Dušana Findeisen, Meta Kutin, Klara Kožar Rosulnik

Ključne besede: film, mednarodni projekt, socialna inovacija, transformativno učenje, starejši odrasli

Povzetek: Raziskava se osredotoča na odnos starejših do migracij in formiranje tega odnosa prek ustvarjanja filmov, kar je interpretirano s pomočjo teorije transformativnega učenja. Metoda raziskave je bila študija primera mednarodnega projekta RefugeesIn. Zbiranje podatkov je potekalo z intervjuji in opazovanjem z udeležbo v času od 2017 do 2019. Ugotovitve kažejo, da so udeleženi v projektu razvili inovativno strategijo za izobraževanje starejših s snemanjem filmov, kar je vodilo v transformativno učenje, pri čemer so sodelujoči izpostavili: empatijo in identifikacijo, holističnost učenja, kritično mišljenje in kritično distanco kot pomembne elemente transformativnega učenja.