Slovensko stanovništvo u župama Marija Gorica, Dubravica i Brdovec od sredine 19. stoljeća do današnjih dana - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 80

Slovensko stanovništvo u župama Marija Gorica, Dubravica i Brdovec od sredine 19. stoljeća do današnjih dana

Avtor: Škiljan, Filip

Ključne besede: Slovenci, migracije, matične knjige, Marija Gorica, Brdovec, Dubravica

Povzetek: Na območju spodnjesotlanskih krajev ob slovensko-hrvaški meji so bila vedno prisotna migrantska gibanja. V prispevku avtor skozi analizo arhivskega gradiva oziroma matičnih knjig umrlih in poročenih oseb v obdobju od sredine devetnajstega do sredine dvajsetega stoletja poskuša ugotoviti število oseb, ki so umrle v župnijah Marija Gorica, Dubravica in Brdovec, oziroma število oseb, ki so se iz Slovenije poročile na Hrvaško. V drugem delu prispevka, ki temelji na polstrukturiranih globinskih intervjujih s pripadniki slovenske narodne manjšine in pripadniki večinskega hrvaškega naroda v omenjenih treh župnijah, avtor poskuša ugotoviti, ali so vezi med Hrvati in Slovenci v spodnjesotlanskem območju še vedno močne in kako so se spremenile po vzpostavitvi dveh neodvisnih držav.