Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 80

Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa

Avtor: Riman, Kristina

Ključne besede: Hrvaška, književnost, slovenski književniki, novice, slovensko-hrvaški odnosi

Povzetek: Vezi med Slovenijo in Hrvaško se negujejo že vrsto let. Najbolj so na slovensko-hrvaške povezave vplivali tisti posamezniki, ki so s svojim poreklom in delovanjem povezovali ti dve državi. Prav zato so v prispevku analizirana besedila slovenskih avtorjev, ki so del svojega življenja preživeli na Hrvaškem in se tudi tam izpopolnili v različnih profesionalnih aktivnostih. Na osnovi publicističnih besedil, ki so jih v različnih novicah in časopisih objavljali književniki in kulturni delavci Stanko Vraz, Ivan Tomšić, Ljudevit Tomašić, Josip Starè in Janko Barlè, je možno spoznati slovensko-hrvaške odnose ob koncu devetnajstega in na začetku dvajsetega stoletja. Vpogled v publicistična besedila na osnovi načel teorije recepcije nakazuje, da so avtorji hrvaškemu in slovenskemu občinstvu poročali o aktualnostih na družbenem, kulturnem in knjižnem področju ter ob tem uporabljali veliko število svojih zapisov s ciljem, da se implicitni bralci seznanijo z dogajanji v neposredni soseščini ter s tem posledično tudi krepijo slovenskohrvaške vezi in odnos.