Slovenski gostinci in pomen slovenskih gostiln v Zagrebu v 30-ih letih 20.stoletja - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

Slovenski gostinci in pomen slovenskih gostiln v Zagrebu v 30-ih letih 20.stoletja

Avtor: Kržišnik-Bukić, Vera

Ključne besede: Zagreb, Slovenci, srečanja, obdobje med vojnama, narodna identiteta, narodna zavest, Hrvaška, gostilne