Slovenska narodnost v Porabju - položaj, problemi, možnosti vzgoje in izobraževanja - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Slovenska narodnost v Porabju – položaj, problemi, možnosti vzgoje in izobraževanja

Avtor: Mejak, Renata

Ključne besede: Madžarska, demokratizacija, Porabje, vzgoja, izobraževanje

Povzetek: Procesi demokratizacije družbenega življenja na Madžarskem omogočajo boljši vpogled v stvarnost in etnolingvistično vitalnost slovenske narodnosti v Porabju. V prispevku so v sintetični obliki prikazane bistvene naravne značilnosti in demografske razmere v Porabju. Podrobneje je obravnavano področje vzgoje in izobraževanja, zamisel in uresničevanje dvojezične vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovne šole, srednje šole in visokošolskega izobraževanja. Obravnavana so področja kjer so doseženi premiki in opozorila so dana na probleme, ki predstavljajo izziv za akcije prihodnosti.