Slovene periodicals in the USA, 1891-1920 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 55

Slovene periodicals in the USA, 1891-1920

Avtor: Klemenčič, Matjaž

Ključne besede: slovenski izseljenci, ZDA, periodične publikacije, imigracija

Povzetek: Slovenski periodični tisk v ZDA, 1891-1920. V pričujočem prispevku bo predstavljena zgodovina slovenskega periodičnega tiska v ZDA, to je časopisja,mesečnikov in štirinajstdnevnikov, revij in koledarjev, in sicer od leta 1891 do začetka dvajsetih let dvajsetega stoletja. Priseljensko časopisjein druga periodika sta na splošno igrala zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zavesti o obstoju etničnih skupnosti v ZDA, še zlasti med njihovimipripadniki. Priseljenska periodika je bila in je še danes eden najpomembnejših izrazov življenja omenjenih skupnosti; obenem pa je poročala onjihovih kulturnih, političnih in drugih aktivnostih. Zgodovina etnične periodike je odsev zgodovine etničnih skupnosti v ZDA, kar se bo v pričujočem članku potrdilo za slovenske Američane. Ti so objavili okoli 100 naslovov. Nekateri časopisi so prenehali izhajati že po nekaj številkah, nekateri izhajajo še danes.