Slovene as a Minority and Foreign Language in Italian Mainstream Schools in the Province of Trieste - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 88

Slovene as a Minority and Foreign Language in Italian Mainstream Schools in the Province of Trieste

10.36144/RiG88.jun22.27-47

Avtor: Irina Moira Cavaion

Ključne besede: slovenščina kot tuj jezik/drugi jezik, sosedski jeziki, obmejna območja, jezikovna politika

Povzetek: Članek predstavlja zgodovino, prisotnost, možnosti in prihodnost učenja in poučevanja slovenščine v italijanskih osnovnih šolah v tržaški pokrajini kot izredno priložnost za premislek – po 30 letih samostojnosti in skoraj 25 letih odprtih meja – o vlogi slovenščine kot manjšinskega in tujega jezika med večinskim prebivalstvom sosednje države Italije, medetničnih odnosih, ki se v zvezi s tem oblikujejo, in pomenu jezika za razvoj identitetne zavesti v okviru identitetne rasti tako za matično državo Slovenijo kot za slovensko skupnost v Trstu.