Slovenci v Avstriji kot eden prednostnih predmetov v slovenskih etničnih študijah - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 45

Slovenci v Avstriji kot eden prednostnih predmetov v slovenskih etničnih študijah

Avtor: Stergar, Janez

Ključne besede: Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji, koroški Slovenci, slovenska manjšina, zgodovinopisje, mednarodni odnosi

Povzetek: Raziskovanje novejše (predvsem slovenske, a tudi avstrijske) historiografske oziroma družboslovne produkcije o koroških Slovencih in čezmejnih povezavah med Slovenijo in avstrijsko deželo Koroško oziroma Avstrijo - kar že tradicionalno sodi med osrednje teme slovenskega zgodovinopisja - je bil komplementarni del projekta o procesih etničnega razlikovanja v Sloveniji. V pričujočem pregledu, ki je bil deloma že predstavljen na dveh posvetih v Avstriji (doslej pa ne objavljen), so ob opozorilih na vsebino in značilnosti širokega izbora novejših objav na obravnavano temo navedeni tudi nekateri rezultati iz avtorjevih raziskav biografij reprezentativnih osebnosti in zgodovinskega razvoja osrednjih manjšinskih organizacij koroških Slovencev.