Slovenci u Varaždinu tijekom 1941. i 1942. godine - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 82

Slovenci u Varaždinu tijekom 1941. i 1942. godine

Avtor: Vladimir Huzjan

Ključne besede: Varaždin, Slovenci na Hrvaškem, Neodvisna država Hrvaška, NDH

Povzetek: V hrvaški historiografiji se je malo pisalo o pregonu Slovencev in prisilnih migracijah na območje Neodvisne države Hrvaške (NDH) tekom II. svetovne vojne. O Varaždinu se v tem kontekstu govori komaj na nekaj mestih. V članku je prvič prikazana identiteta 167 oseb, ki so kot jamstvo varnosti med 13. novembrom 1941 in 13. junijem 1942 prejeli domovinsko pravico na območju Mesta Varaždin. Šlo je tako za posameznike kot tudi za celotne družine, o čemer priča seznam v prilogi. Analiza podatkov je pokazala, da je večina Slovencev, katerim je bilo podeljeno jamstvo varnosti, izhajala iz Varaždina ali njegove okolice, zaposleni pa so bili v raznih javnih in zasebnih službah oziroma podjetjih. Za vsako osebo je navedeno tudi točno obdobje bivanja. Le za manjši del oseb je bilo ugotovljeno, da so bili pregnanci z območja Slovenije, in jim je bila v ta namen podeljena domovinska pravica Mesta Varaždin.