Širjenje tehnološkega razvoja na obmejnem prostoru - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Širjenje tehnološkega razvoja na obmejnem prostoru

Avtor: Ratti, Remmigio

Ključne besede: obmejno sodelovanje, tehnološki razvoj, študije Šiijenje tehnološkega razvoja na obmejnem prostoru

Povzetek: Avtor se ukvarja z možnimi potmi za doseganje nemotenega tehnološkega razvoja na področjih, ki jih zaznamuje prisotnost mednarodne meje. Zaenkrat tovrstnim študijam manjka teoretske osnove. Mogoče je iti ali v smet prevrednotenja obstoječih ekonomskih in fmančnih zmogljivosti na teh področjih, ali pa v smer normalizacije mednarodne ekonomije in politike.