Selected Demographic Aspects of Contemporary Migration Trends between Croatia and Austria - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 88

Selected Demographic Aspects of Contemporary Migration Trends between Croatia and Austria

10.36144/RiG88.jun22.133-153

Avtor: Rebeka Mesarić Žabčić, Nikola Šimunić

Ključne besede: Avstrija, Evropska unija, Hrvaška, hrvaški državljani, migracije

Povzetek: Po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo je moč opaziti povečano izseljevanje hrvaških državljanov izven meja Republike Hrvaške. Namen prispevka je prikazati demografske značilnosti sodobnih migracijskih gibanj med Republiko Hrvaško in Avstrijo v obdobju od leta 2013 (pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji) do leta 2020. V prispevku so uporabljene klasične metode demografske statistično-matematične analize v kombinaciji z analizo GIS. Prispevek temelji na uradnih avstrijskih statističnih podatkih, poudarek raziskave pa je na hrvaških državljanih. Prostorski okvir raziskave zajema državno raven in avstrijske statistične regije NUTS 3. Po avstrijskih statističnih podatkih se je iz Avstrije na Hrvaško izselilo skupno 14.011 hrvaških državljanov, iz Hrvaške v Avstrijo pa se je priselilo kar 33.127 hrvaških državljanov, kar pomeni, da je Hrvaška v primerjavi z Avstrijo zabeležila negativen migracijski saldo (–19.116 hrvaških državljanov). Z izseljevanjem hrvaških državljanov v Avstrijo je Hrvaška v povprečju izgubila približno 2.730 prebivalcev na leto.