Romi - narodnostna ali etnična skupnost? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Romi – narodnostna ali etnična skupnost?

Avtor: Šiftar, Vanek

Ključne besede: Cigani, narodnostne skupnosti, Slovenija