Romi med revščino in etnično deprivilegiranostjo - Prispevek na posvetovanju "Romi na Slovenskem", marca 1991 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Romi med revščino in etnično deprivilegiranostjo – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991

Avtor: Klinar, Peter