Romani teaching in Austria - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 68

Romani teaching in Austria

Avtor: Halwachs, Dieter W.

Ključne besede: Avstrija, etnične skupine, Romi, Gradiščansko, poučevanje jezikov, romski jezik

Povzetek: Kot v številnih državah je romska kultura deležna vse večje pozornosti tudi v Avstriji, kar je posledica romskega osamosvajanja, ki se je še posebej okrepilo po letu 1990. Romske nevladne organizacije so si prizadevale za vključitev romskega jezika in kulture v izobraževalni sistem, kar je bilo zagotovljeno z uradnim priznanjem Romov kot avstrijske narodne manjšine v letu 1993. Pobude za poučevanje romskega jezika so bile že od vsega začetka politično motivirane in sploh niso upoštevale sociolingvističnega položaja različic romskega jezika, ki jih govorijo Romi v Avstriji. Pedagoška mnenja so bila v tem procesu odrinjena oziroma bolj ali manj spregledana. Članek obravnava poučevanje romščine v Avstriji s posebnim ozirom na položaj romskega jezika na Gradiščanskem, ki v Avstriji velja za avtohtono različico romščine.