Rezija/Resia. Zapis o ljudeh na zahodnem obrobju slovenskega etničnega ozemlja - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Rezija/Resia. Zapis o ljudeh na zahodnem obrobju slovenskega etničnega ozemlja

Avtor: Komac, Miran

Ključne besede: Rezija, etnični procesi, demografija

Povzetek: Z imenom Rezija/Resia imenujemo kakšnih 120 km2 veliko področje v Italiji, jugovzhodno od gore Kanin, ki predstavlja najzahodnejši obronek slovenskega etničnega prostora. PodrOčje je bilo zaradi zapostavljanja njegovega razvoja deležno obilne emigracije tako da danes živi tu samo še kakšnih 1400 oseb. Demografska slika področja je izrazito negativna, razvojnih perspektiv je malo; brez radikalnih posegov v prostor bo dolina nadalje zapisana propadu, s čimer bi bil iz zgodovine izbrisan pomemben, čeprav v mnogočem specifičen del slovenskega etničnega prostora.