Reševanje problematike Romov v okviru socialnega skrbstva - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Reševanje problematike Romov v okviru socialnega skrbstva

Avtor: Stanič-Igličar, Hedvika

Ključne besede: Cigani, Slovenija, socialno skrbstvo