Religious conflicts in Nyíregyháza - the difficulties of an eighteenth century Slovak settlement - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 55

Religious conflicts in Nyíregyháza – the difficulties of an eighteenth century Slovak settlement

Avtor: Kupa, László

Ključne besede: Madžarska, verski konflikti, Slovaki, manjšine

Povzetek: Ponovna poselitev večjega dela madžarskega ozemlja po koncu turške okupacije, še posebej obrobnih območij, je obsežno in zapleteno vprašanje. Članek obravnava poselitev Nyíregyháze v 18. stoletju - boleč in dolgotrajen proces, v katerem je bila etnična identiteta slovaških naseljencev manj pomembna od njihove luteranske veroizpovedi. Podrobno obravnavamo tudi spor med veleposestnikom (grofom Ferencem Karolyijem) in škofom v Egru (grofom Ferencem Barkoczyjem) glede same naselitve. Ta spor je bil tesno povezan s procesom rekatolizacije, ki je bil v 18. stoletju na Madžarskem zelo pomemben.