Regulation of ethnic relations in post-Soviet countries : the cases of Latvia and Moldova compared - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

Regulation of ethnic relations in post-Soviet countries : the cases of Latvia and Moldova compared

Avtor: Solonari, Vladimir

Ključne besede: Moldavija, Latvija, etnični odnosi, post-sovjetsko obdobje

Povzetek: Članek primerja zakonodajo, ki ureja položaj narodnih manjšin v dveh post-sovjetskih državah, Latviji in Moldaviji. Zagovarja stališče, da so moldavijske vladajoče elite kljub temu, da je bila pot Moldavije v neodvisnost zaznamovana z medetničnim nasiljem, medtem ko je Latvija dosegla svojo neodvisnost v pogojih impresivne politične stabilnosti in miroljubnih medetničnih odnosov, v obdobju po doseženi neodvisnosti dosledno izvajale bolj velikodušno politiko do narodnih manjšin od vladajočih elit v Latviji. Dokazuje tudi, da je treba razloge za te razlike iskati v usodnih odločitvah opodeljevanju državljanstva novih držav svojim prebivalcem, ki so bile sprejete v prvih letih neodvisnosti, kakor tudi v nekih drugih posebnostih moldavijske politične kulture.