Refleksija vloge učitelja v čezmejnem prostoru - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 83

Refleksija vloge učitelja v čezmejnem prostoru

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.5-19

Avtor: Barbara Baloh, Silva Bratož

Ključne besede: čezmejni razredi, sodobna didaktična izhodišča, medkulturne kompetence učiteljev, učitelj kot reflektivni praktik

Povzetek: Učitelji v obmejnem prostoru so v razredu nenehno izpostavljeni situacijam, za katere je značilna izrazita jezikovna in kulturna raznolikost. V prispevku je predstavljen model tako imenovanih čezmejnih razredov, ki je bil razvit v okviru projekta EDUKA2. Pri tem je izpostavljena zlasti vloga učitelja kot reflektivnega praktika, ki predpostavlja znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti, s katerimi se bo ta sposoben soočiti z izzivi sodobnega razreda. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, katere namen je bil učitelje spodbuditi k refleksiji in kritičnemu razmisleku o tem, kakšne spremembe bi lahko uvedli pri svojem pedagoškem delu na osnovi znanja in izkušenj, pridobljenih na usposabljanju v okviru projekta. Rezultati kažejo, da se učitelji zavedajo prednosti, ki jih nudi čezmejni prostor, in da so pripravljeni uvesti spremembe v svojo pedagoško prakso.