Razvojni problemi dvojezičnega šolstva na Koroškem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Razvojni problemi dvojezičnega šolstva na Koroškem

Avtor: Malle, Avguštin

Povzetek: Avtor obravnava uvodoma zahtevo koroških nemškonacionalističnih sil po segre-gaciji šolarjev po šolah oziroma razredih po Jezikovni pripadnosti. Nakaže stališča, ki so jih družbenopolitične sile v deželi In državi zavzele do te zahteve in pravi, da tudi "tihi" ukrepi šolske oblasti neprenehoma slabijo manjšinsko šolstvo na Koroškem. Nadalje primerja šolski razvoj v Avstriji z aktualnimi, reakcionarnimi zahtevami omenjenih sil In prikazuje veljavni vzgojnoizobraževalni sistem za koroške Slovence, pri čemer opozarja na zahteve osrednjih slovenskih organizacij koroških Slovencev, ki bi privedle do njegove Izgraditve. Vzgojnoizobraževalnl sistem pojmuje kot celoto, ki zajema dvojezično vzgojo od javnih dvojezičnih vrtcev pa tja do Izobraževanja dvojezičnih učiteljev slovenščine. Takega celovitega sistema manjšina nima In tudi to dejstvo priča o zapostavljenosti manjšine, ki vidi v urejenem vzgojnoizobraževalnem sistemu pogoj za obstoj in uspešen razvoj.