Razvoj migracijskih politika u srednjoistočnoeuropskim zemljama članicama Europske unije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 56, 57

Razvoj migracijskih politika u srednjoistočnoeuropskim zemljama članicama Europske unije

Avtor: Gregurović, Snježana

Ključne besede: Srednja Evropa, Vzhodna Evropa, Češka, Slovaška, Madžarska, migracijske politike, azil, delovne migracije, Evropska unija, integracijska politika, Poljska, migracije