Razvoj manjšinskih pravic in položaj madžarske narodnosti v Ljudski demokratični republiki Romuniji (23. avgust 1944—13.april 1948) - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Razvoj manjšinskih pravic in položaj madžarske narodnosti v Ljudski demokratični republiki Romuniji (23. avgust 1944—13.april 1948)

Avtor: Joô, Rudolf

Povzetek: Članek opisuje razvoj narodnostne politike in manjšinskiti pravic v Romuniji v letih 1944—1948, s posebnim ozirom na status madžarske narodnosti. Avtor poudarja, da so v obdobju, ki ga obravnava, sprejeli številne pozitivne ukrepe, da bi izboljšali status do tedaj dlskriminiranih narodnih skupin.