Raziskave o Slovencih na Madžarskem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Raziskave o Slovencih na Madžarskem

Avtor: Kozar-Mukič, Marija

Povzetek: Slovensko Porabje (območje Porabja, kjer živijo Slovenci) leži pri Monoštru v železni županiji na zahodu Madžarske, južno od reke Rabe, stisnjeno med avstrijsko in jugoslovansko mejo. Na območju, ki ga označujemo z imenom Slovensko Porabje je sedem vasi, v katerih je 90 % prebivalstva slovenske narodnosti. Ozemlje Slovenskega Porabja meri 94 km2 V okolici Monoštra In drugod po Madžarskem živi okrog 5000 Slovencev. Slovenske vasi so nastale med 13. in 16. stoletjem. Področje, kjer so živeli Slovenci, so od začetka 12. do začetka 20. stoletja madžarsko imenovali »Totség, nato pa Vendvidék, prebivalce pa Slovenci, Tóti, Vendski-Toti, Vendi in vendski Slovenci. Slovenci na Madžarskem so v svojem lastnem jeziku uporabljali izraze kot Slóven, Slovenje, ki Jih uporabljajo tudi še danes. Po prvi svetovni vojni so Jih v tisku in strokovni literaturi v Sloveniji imenovali rabski Slovenci, po drugI svetovni vojni pa porabski Slovenci. Področje, kjer v Železni županiji živijo danes, se imenuje Porabje, Slovensko Porabje. Na tem področju govorijo ljudje eno od variant sosednjega prekmurskega narečja.