Ravnopravnost naroda i narodnosti u Vojvodini kao temelj njiliovog socljalističkog samoupravnog zajedništva - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Ravnopravnost naroda i narodnosti u Vojvodini kao temelj njiliovog socljalističkog samoupravnog zajedništva

Avtor: Munčan, Jovan