Quantitative Analysis of Active Labour Population Migrations – The Case of Croatia - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 86

Quantitative Analysis of Active Labour Population Migrations – The Case of Croatia

DOI: 10.36144/RiG86.jun21.83-97

Avtor: Marina Perić Kaselj, Maja Vizjak, Kristina Duvnjak

Ključne besede: trg delovne sile, brezposelnost, plače, večkratna regresija, povprečna absolutna odstotna napaka (MAPE)

Povzetek: Migracije so svetovni fenomen. Prisotne so že več stoletij in zato predmet številnih raziskav. Svetovne migracije vplivajo na trg delovne sile in gospodarstvo, čemur smo priča tudi na Hrvaškem. Zaradi dinamične migracijske zgodovine se Hrvaške drži sloves tradicionalne države izseljevanja. Tako se tudi vse od svetovne finančne krize leta 2008 dalje vse več delovno aktivnega prebivalstva seli s Hrvaške zlasti v razvite evropske države. Vstop Hrvaške v Evropsko unijo leta 2013 je odprl nov trg in nove priložnosti za iskalce zaposlitve. V času, ko državo zapušča še več posameznikov in vse bolj narašča potreba po delovno aktivnem prebivalstvu, se zastavlja tudi vprašanje obsega migracij. Članek preučuje vpliv plač in brezposelnosti na migracije na Hrvaškem med letoma 2007 in 2016. Podatke smo preverili s pomočjo modela večkratne regresije in naknadno potrdili z MAPE. Pridobljeni rezultati potrjujejo pomen modela in njegovih parametrov.