Pupils’ and Parents’ Opinions on Schools with Italian as the Language of Instruction - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 89

Pupils’ and Parents’ Opinions on Schools with Italian as the Language of Instruction

10.36144/RiG89.dec22.73-90

Avtor: Lara Sorgo, Sonja Novak Lukanović, Nives Zudič Antonič

Ključne besede: osnovne šole z italijanskim učnim jezikom, jezikovna kompetenca, slovenska Istra, mnenja učencev in staršev

Povzetek: Izobraževalni model na narodnostno mešanem območju slovenske Istre je zasnovan tako, da pripadnikom italijanske narodne skupnosti omogoča šolanje v svojem jeziku, torej v italijanščini. Osnovne šole z italijanskim jezikom imajo ključno nalogo pri ohranjanju italijanske kulture in jezika, čeprav jih obiskujejo tudi učenci drugih narodnosti. V prispevku avtorice predstavljajo izbrane izsledke raziskave, ki osvetljujejo mnenja učencev in njihovih staršev o tem, ali šola z italijanskim učnim jezikom razvija sporazumevalne zmožnosti učencev tako v italijanskem kot v slovenskem jeziku in ali obstoječi model izobraževanja ustvarja pogoje, ki vplivajo na oblikovanje zavesti učencev o jezikovni in kulturni raznolikosti okolja. Rezultati kažejo, da večina udeležencev meni, da je znanje več jezikov dodana vrednost in da je model izobraževanja ustrezen in kakovosten.