Prvine pravnega položaja slovenske narodne manjšine v Italiji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 6

Prvine pravnega položaja slovenske narodne manjšine v Italiji

Avtor: Jeri, Janko, Kušelj, Gorazd

Povzetek: Avtorja razčlenjujeta mednarodne in notranje državno pravne vire, ki so pomembni za celovito presojo pravnega položaja slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Ugotavljata, da je bil šesti člen ustave Italijanske republike glede slovenske narodne manjšine le v minimalni meri uveljavljen, saj edine varstvene določbe na področju državne zakonodaje vsebuje za zdaj zakon o šolah s slovenskim učnim jezikom na tržaškem ozemlju in v goriški pokrajini z dne 19. julija 1961 št. 1012. Kot nadaljnji manjšinski varstveni ukrep (splošno vzeto) pa je mogoče še šteti zakon z dne 31. oktobra 1966, št. 935, ki odpravlja fašistično prepoved, dajati otrokom »tuja« imena. Avtorja naposled po obsežni dokumentaciji ugotavljata, da raven manjšinske zaščite slovenske narodnostne skupnosti bistveno zaostaja za tisto, ki jo že uživata francoska manjšina v Dolini Aoste in nemška na Južnem Tirolskem.