Provisions of the International Law Concerning the Legal Status of the Burgenland Croats in Austria - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

Provisions of the International Law Concerning the Legal Status of the Burgenland Croats in Austria

Avtor: Vukas, Budislav