Problematika šol z italijanskim učnim jezikom na Obali - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Problematika šol z italijanskim učnim jezikom na Obali

Avtor: Flego, Isabella

Ključne besede: narodne manjšine, šolstvo, izobraževanje, Slovenija, obala, Italijani