Problematika domorodačkog stanovništva na medunarodnoj sceni - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Problematika domorodačkog stanovništva na medunarodnoj sceni

Avtor: Toševski, Ivan

Povzetek: Članek opozarja na nekatere resne teoretične In praktične težave politične narave, ki so doslej spremljale razprave o prvotnem prebivalstvu. Pri tem je potrebno poudariti predvsem globoko zakoreninjena diskriminacijska stališča In pristransko politiko kolonlzatorskih držav do prvotnega prebivalstva, pa tudi prakso, da tako prebivalstvo iztrebljajo kot primitivne In necivilizirane plemenske skupnosti. Mislijo, da jih je mogoče vključiti v današnje procese globalnega razvoja le s pomočjo integracije in asimilacije.