Primerjalna analiza vitalnosti - produkcije, reprodukcije, transformacije - etničnih skupnosti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji : študija primerov: Lendava, Slovenska Istra, Monošter, Železna Kapla-Bela - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 47

Primerjalna analiza vitalnosti – produkcije, reprodukcije, transformacije – etničnih skupnosti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji : študija primerov: Lendava, Slovenska Istra, Monošter, Železna Kapla-Bela

Avtor: Medvešek, Mojca

Ključne besede: etnična vitalnost, etnične skupnosti, medgeneracijska etnična kontinuiteta, Monošter, Lendava, Železna Kapla, Slovenska Istra

Povzetek: Predmet naše obravnave je ugotavljanje pomembnih dejavnikov (trendov) medgeneracijske etnične kontinuitete pri prebivalstvu narodno mešanega območjaob slovenski meji. Postavili smo si vprašanje, na katero smo poskusili odgovoriti s pomočjo analize zbranih empiričnih podatkov: Kakšna je vitalnost - produkcija, reprodukcija, transformacija - etnične skupnosti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji v okviru sodobnih družbenih kontekstov? Primerjalna kvalitativna analiza je na podlagi obravnavanih podatkov posameznih manjšinskih situacij pokazala, da produkcija oz. reprodukcija etničnih elementov med generacijami obstaja pri madžarski skupnosti v Lendavi,italijanski skupnosti v Slovenski Istri in slovenski skupnosti v Železni Kapli - Beli. Medtem ko je pri slovenski skupnosti v Monoštru opaziti okrnjen prenos etničnih elementov med generacijami oziroma lahko glede na empirične podatke govorimo o transformaciji etnične skupnosti, ki se kaže predvsem v opuščanju slovenskega jezika.