Pregled boja Slovencev v Italiji za narodne pravice po drugi svetovni vojni - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Pregled boja Slovencev v Italiji za narodne pravice po drugi svetovni vojni

Avtor: Pahor, Milan

Povzetek: Slovenska narodnostna skupnost v Italiji je v dobi po drugI svetovni vojni doživela več obdobij boja za uveljavitev svojih pravic in za dosego enakopravnosti z večinskim narodom. Po nekaterih merilih lahko označimo lest značilnih obdobij: 1945—1947, 1947—1954, 1954—1964, 1964—1968, 1968—1975, 1975—. V vseh navedenih obdobjih se je politični boj odvijal v raznih oblikah. V zadnjih petnajstih letih (posebno po podpisu osimskih sporazumov v letu 1975) se je izoblikovala težnja, da je treba doseči globalni zaščitni zakon v obeh zbornicah italijanskega parlamenta. Do sedaj je bila obravnava predloženih zakonskih osnutkov (KPI, PSI, SSk, DC, DP) vedno preložena. Na dnevnem redu je obravnava v ustavni komisiji senata italijanskega parlamenta. (Obravnava se do 14. oktobra 1984 še ni začela, ko je avtor oddal omenjeni tekst.)