Predšolska vzgoja romskih otrok v naši republiki / Irena Levičnik. - Prispevek na posvetovanju "Romi na Slovenskem", marca 1991. - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Predšolska vzgoja romskih otrok v naši republiki / Irena Levičnik. – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991.

Avtor: Levičnik, Irena