Predlog novega statuta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine : za moderno večkulturno in večjezično deželo, spoštljivo do preteklosti, uzrto v prihodnost - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 56, 57

Predlog novega statuta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine : za moderno večkulturno in večjezično deželo, spoštljivo do preteklosti, uzrto v prihodnost

Avtor:

Ključne besede: slovenska manjšina, statuti, dokumenti, FJK, Italija