Pravo na razvitak kulturnih i drugih etničkih karakteristika nacionalnih, etničkih i jezičkih manjina - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Pravo na razvitak kulturnih i drugih etničkih karakteristika nacionalnih, etničkih i jezičkih manjina

Avtor: Nećak-Luk, Albina

Povzetek: Prispevek obravnava potrebo po zaščiti in pospeševanju etničnih značilnosti narodnih manjšin, predvsem kulturnih posebnosti. Podrobneje se dotakne splošnih in posebnih vidikov zaščite kulturnega razvoja manjšin na mednarodni in državni ravni.