Pravnoformalni okvir boja zoper diskriminacijo na etnični osnovi - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 59

Pravnoformalni okvir boja zoper diskriminacijo na etnični osnovi

Avtor: Brezigar, Sara

Ključne besede: Evropska Unija, protidiskriminacijska zakonodaja, etnična diskriminacija, diskriminacija, Rasna direktiva

Povzetek: Članek ponuja pregled in primerjavo pravnoformalnega okvira boja zoper diskriminacijo tujcev v izbranih državah članicah EU na podlagi določil Direktive Ministrskega Sveta 2000/43/ EC o enaki obravnavi oseb ne glede na rasno ali etnično poreklo. V članku avtorica ugotavlja, v kolikšni meri osem izbranih držav članic izpolnjuje določila omenjene direktive in ali jih na katerem področju presegajo. Pri primerjavi pravnoformalnega okvira zoper diskriminacijo v Sloveniji, Češki, Litvi, Finski, Grčiji, Portugalski, Nemčiji in Nizozemski se osredotoča na naslednja vprašanja: kako izbrane države članice EU opredeljujejo etnično diskriminacijo, katera telesa so vzpostavile za promocijo načela enakosti, kakšne postopke obravnavanja primerov etnične diskriminacije so vzpostavile in s kakšnimi težavami se soočajo pri implementaciji protidiskriminacijske zakonodaje. Analiza je pokazala, da je pravnoformalni okvir boja zoper diskriminacijo v glavnem ustrezen na Finskem, v Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Sloveniji, v manjši meri pa tudi v Grčiji.