Pravno varstvo manjšin - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

Pravno varstvo manjšin

Avtor: Klopčič, Vera

Ključne besede: manjšine, mednarodno pravno varstvo manjšin, zaščita manjšin, manjšinske pravice, mednarodne organizacije, deklaracije, dokumenti, Slovenija