Pravni položaj slovenske narodne manjšine v Italiji 1981-1993 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

Pravni položaj slovenske narodne manjšine v Italiji 1981-1993

Avtor: Kurinčič Mikuž, Sonja in Slamič, Pavel